Hem

Tjänster > Bokföring

Startsida

Tjänster
Kontakt

Vår kärnverksamhet består av bokföring för:
 • Enskilda näringsidkare
 • Kommanditbolag
 • Öppna bolag
 • Aktiebolag
 • Gårdsbruk
 • Föreningar
Bokföringstjänster enligt kundens behov:
 • Bokslut
 • Myndighetsrapportering
 • Intern rapportering
 • Löneräkning
 • Fakturahantering
 • Betalningsrörelse
 • Koncernredovisning
Bokföringen kan skötas på traditionellt vis eller digitalt.  Bokföringsbyrå Gunn
  Forsbyvägen 140
  68920 Forsby

050 5963 368 / Gunnel
050 5328 428 / Magnus


© Bokföringsbyrå Gunn 2016